EDAP: Evangelisch onderwijs & Profetishe Wederkomst

Welkom in de Site EDAP: Evangelisch onderwijs & Profetishe Wederkomst Italy English Español Portugeus Belgium Netherland Français Deutsch Israel Seguci su: Twitter Seguci su: Facebook Seguci su: Twitter

dinsdag 20 februari 2018

MEDITATIE. De grote heelmeester

Lezen: Matteüs 4:23-5:12 | Lees de Bijbel in een jaar: Leviticus 26-27 Marcus 2

Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.—Johannes 15:4

Wanneer dr. Rishi Manchanda aan zijn patiënten vraagt waar ze wonen, gaat het hem niet alleen om hun adres. Hij neemt een bepaald patroon waar. Mensen die naar hem toe komen wonen vaak in een uiterst vervuilde omgeving. Ze lijden aan schimmels, allerlei huidziekten en vergiftiging. Daarom is dr. Manchanda een voorvechter geworden van wat hij de ‘stroomopwaartse dokters’ noemt. Daarmee bedoelt hij werkers in de gezondheidszorg die de nodige dringende medische hulp geven, maar met hun patiënten en de gemeenschap ook iets proberen te doen aan de bron van veel van hun problemen. Hun streven is een gezondere leefomgeving.

Jezus genas de zieken die bij Hem kwamen (Mat. 4:23-24), maar Hij opende ook hun ogen voor de nood die achter de dringende medische en materiële zorg schuilging. Met zijn ‘bergrede’ bood Hij hun meer dan een medisch wonder (5:1-12). In zeven uitspraken omschreef Jezus de houding en gesteldheid van het hart en het denken, die een geluk beschrijven dat met een nieuwe kijk begint en een belofte van geestelijk welzijn inhoudt (vs. 3-9). Nog twee keer noemt Hij mensen ‘gelukkig’ die onophoudelijke vervolging ondergaan, maar hun hoop en thuis in Hem vinden (vs. 10-12).

Jezus’ woorden zetten me aan het denken. Waar sta ik? In hoeverre ben ik me bewust van mijn behoefte aan een welzijn dat boven mijn meest dringende behoefte aan lichamelijke en materiële hulp uitgaat? Ik verlang naar een wonder, maar zie ik een arm, gebroken, hongerig, genadig en vreedzaam hart ook echt als iets dat begerenswaardig is? Jezus noemt je gelukkig is als je zo bent.

Vader in de hemel, het is zo moeilijk om over onze eigen pijn en ellende heen te kijken. Schenk ons hier en nu alstublieft uw genade. Til ons boven onszelf uit. Help ons om een nieuwe kijk op de dingen te vinden, en een nieuwe bron van gezondheid in de zorg van Christus die geneest.

Als God je thuis is, vind je hoop in Hem.

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org

zaterdag 17 februari 2018

MEDITATIE. Zoek je toevlucht bij de kracht

Lezen: 1 Korintiërs 6:12-20 | Lees de Bijbel in een jaar: Leviticus 21-22 Matteüs 28

U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.—vers 20

Toen ik in mijn middelbareschooltijd met schermen begon, had ik een trainer die altijd de juiste afweermanoeuvre riep tegen de aanvalsbeweging die hij maakte. Als hij zijn degen naar voren stak en een aanval inzette, dan moest ik goed naar hem luisteren en meteen met de juiste manoeuvre reageren.

Dit actieve luisteren doet me denken aan de onmiddellijke gehoorzaamheid waartoe we in de Bijbel opgeroepen worden, als het om verleidingen op seksueel gebied gaat. Zijn eerste brief aan de Korintiërs schreef Paulus aan gelovigen die gemakkelijk in de verleiding konden komen om zich in heidense tempels te begeven, waar zich prostituees bevonden. ‘Vlucht weg van de hoererij,’ zo adviseert hij hun dan (1 Kor. 6:18 HSV). Soms word je opgeroepen om ‘stand te houden’ wanneer de omstandigheden het je moeilijk maken (Gal. 5:1; Ef. 6:11). Hier hoor je de Bijbel als het ware roepen: ‘Maak dat je wegkomt!’ Soms is wegvluchten de beste bescherming.

Wie onmiddellijk in actie komt, loopt minder kans om compromissen te sluiten. Een klein compromisje kan al tot een vernietigende nederlaag leiden. Een enkele onbeheerste gedachte, een blik op een foute website, een flirt met een kennis terwijl je al getrouwd bent, dit zijn allemaal stapjes op een weg die je niet moet gaan, en die afstand tussen jou en God creëren.

Wanneer je van de verleiding wegvlucht, geeft God ook een plek waar je heen kunt vluchten. Dankzij Jezus’ sterven aan het kruis voor onze zonden, biedt Hij ons hoop, vergeving en een nieuw begin, waar je ook geweest bent en wat je ook gedaan hebt. Als je in je zwakheid je toevlucht bij Jezus zoekt, dan maakt Hij je vrij zodat je in zijn kracht kunt leven.

Here Jezus, uit liefde gaf U uzelf aan het kruis voor ons. In gehoorzaamheid geef ik me aan U.
God is de enige die je diepste behoeften kan vervullen en je ware bevrediging kan geven.

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org

woensdag 14 februari 2018

MEDITATIE. Vertrouw me

Lezen: 1 Koningen 17:7-16 | Lees de Bijbel in een jaar: Leviticus 13 Matteüs 26:16-50

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen.—Matteüs 6:34

Toen ik net afgestudeerd was, had ik een baan die niet bijzonder goed betaald werd. Er was nauwelijks geld, en soms kon ik niet eens behoorlijk eten kopen. In die tijd leerde ik om voor mijn dagelijkse onderhoud echt op God te vertrouwen.

Ik moest wel eens denken aan een ervaring die de profeet Elia had. In de tijd waarin hij als profeet diende, leerde hij om voor zijn dagelijkse behoeften op God te vertrouwen. Kort nadat hij het oordeel van God over Israël uitgesproken had en een periode van droogte had aangekondigd, stuurde God hem naar een verlaten plek, de wadi Kerit. Daar liet hij raven Elia zijn dagelijkse eten brengen, en er was een stroom waaruit de profeet water kon drinken (1 Kon. 17:1-4).

Maar er was geen regen, en de stroom droogde op. Pas daarna zei God tegen Elia: ‘Ga naar Sarefat . . . Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien’ (vs. 9). Sarefat lag in Fenicië, een streek waarvan de inwoners vijanden van Israël waren. Zou Elia daar onderdak moeten vinden? Zou een arme weduwe daar voldoende eten hebben om het met hem te delen?

De meesten van ons zouden liever zien dat God overvloedig voorzag lang voordat onze eigen voorraden uitgeput waren, in plaats van steeds net genoeg voor één dag te krijgen. Maar onze liefdevolle Vader fluistert: ‘Vertrouw me.’ In Elia’s geval gebruikte Hij raven en een weduwe om voor hem te zorgen, en voor Hem is niets onmogelijk. Je kunt rekenen op zijn liefde en kracht om in je dagelijkse behoeften te voorzien.

Trouwe Vader, dank U dat U precies weet wat ik nodig heb, zelfs nog voordat ik erom vraag. Help ons om voor onze dagelijkse behoeften op U te vertrouwen. God voorziet in al onze behoeften, één dag tegelijk.

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org

dinsdag 6 februari 2018

MEDITATIE. Lofprijs te midden van de problemen

Lezen: Job 1:13-22 | Lees de Bijbel in een jaar: Exodus 39-40 Matteüs 23:23-39

Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?—Job 2:10

‘Het is kanker.’ Ik wilde sterk zijn toen mijn moeder dat tegen me zei. Maar ik barstte in tranen uit. Dat zijn woorden die je eigenlijk helemaal nooit wilt horen. Maar dit was al de derde keer dat ze eraan leed. Na een routine-onderzoek en biopsie, kreeg mijn moeder te horen dat ze een kwaadaardige tumor onder haar arm had.

Hoewel mijn moeder de ontvanger van het slechte nieuws was, moest zij mij troosten. Wat ze zei was een echte eyeopener voor me: ‘Ik weet dat God altijd goed voor me is. Hij is altijd trouw.’ Zelfs toen ze voor een zware operatie stond, gevolgd door een behandeling met straling, wist mijn moeder zeker dat God bij haar was en trouw bleef.

In dat opzicht leek ze op Job. Job was zijn kinderen, zijn rijkdommen en zijn gezondheid kwijtgeraakt. Maar hij wierp zich op de grond en aanbad God. Toen hem geadviseerd werd God te vervloeken, luidde zijn reactie: ‘Al het goede aanvaarden we van God, zouden we dan het kwade niet aanvaarden?’ (Job 2:10). Wat een radicale primaire reactie. Hoewel Job later ook wel zijn klachten uitte, accepteerde hij uiteindelijk dat God nog altijd dezelfde was. Job wist dat God bij hem was en nog steeds om hem gaf.

Bij ons is God loven meestal niet onze eerste reactie op moeilijkheden. Soms zijn de pijn en het verdriet zo overweldigend dat we om ons heen slaan uit angst of boosheid. Toen ik zag hoe mijn moeder reageerde, moest ik eraan denken dat God altijd bij je is en altijd goed is. Hij helpt je door de moeilijke tijden heen.

Heer, maak me klaar voor de momenten waarop lofprijs het moeilijkst van mijn lippen komt. Hoe diep je ook wegzakt, je kunt altijd omhoog kijken naar de Heer.

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org