EDAP: Evangelisch onderwijs & Profetishe Wederkomst

Welkom in de Site EDAP: Evangelisch onderwijs & Profetishe Wederkomst Italy English Español Portugeus Belgium Netherland Français Deutsch Israel Seguci su: Twitter Seguci su: Facebook Seguci su: Twitter

zondag 14 januari 2018

MEDITATIE . Kennen en liefhebben

Lezen: Johannes 10:7-16 | Lees de Bijbel in een jaar: Genesis 33-35 Matteüs 10:1-20

Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij.—vers 27

‘Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so’ is een regel uit een van de bekendste christelijke liederen, dat vooral onder kinderen populair is. Sinds Anna B. Warner het lied in de negentiende eeuw schreef, hebben tallozen zich aan de tekst van dit lied opgetrokken: Jezus houdt van je, dat mag je zeker weten.

Mijn vrouw kreeg van iemand een bordje voor in huis, waarop deze gedachte op een originele en frisse manier wordt omgedraaid. Op het bordje staat de tekst: Jezus knows me, this I love.’ Dus niet ‘Jezus houdt van me, dat weet ik’, maar ‘Jezus kent me (weet wie ik ben), en daar houd ik van’. Naast het veel gehoorde ‘Jezus houdt van je’, geeft dit een andere, frisse kijk op onze relatie met Hem: Hij kent je, en dat is geweldig. In het oude Israël werd een ware herder van een huurling onderscheiden doordat hij de schapen liefhad en kende. De herder bracht zo veel tijd met zijn schapen door, dat hij een diepe genegenheid voor ze ontwikkelde en ze stuk voor stuk kende. Niet zo gek dus, dat Jezus tegen zijn volgelingen zegt: ‘Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij . . . Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij’ (Joh. 1:14, 27).

Hij kent ons en heeft ons lief! Je kunt gerust bouwen op dat wat Jezus voor je wil, en rust vinden in de belofte dat Hij voor je zal zorgen, want zijn Vader ‘weet wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen’, zegt Jezus (Mat. 6:8). Laat je niet gek maken door de ups en downs van het leven. Je bent gekend en geliefd door de Herder van je hart.

Lieve Heer, dank U voor uw tedere liefde en zorg voor mij. Help mij om op alle terreinen van mijn leven op U te vertrouwen.

Is het niet wonderbaarlijk: Jezus houdt van me!?

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org

woensdag 10 januari 2018

MEDITATIE. Het hart van een dienaar

Lezen: Lucas 22:24-30 | Lees de Bijbel in een jaar: Genesis 25-26 Matteüs 8:1-17

Ik ben in jullie midden als iemand die dient.—vers 27

Het was een lange dag op kantoor geweest. Maar toen ik thuiskwam, was het tijd voor mijn ‘andere’ baan: vader zijn, en het liefst een goede. Na een groet van mijn vrouw en kinderen, was het al snel: ‘Pap, wat gaan we eten?’ ‘Pap, mag ik een glas water van je?’ ‘Pap, gaan we voetballen?’

En ik wilde het liefst even zitten en rust hebben. Hoewel een deel van mij echt een goede vader wilde zijn, had ik er niet echt zin in om in de behoeften van mijn gezin te voorzien. Op dat moment viel mijn oog op een bedankkaartje dat mijn vrouw van iemand uit onze gemeente gekregen had. Aan de voorkant zag ik een kom water, een handdoek en een paar vieze sandalen. Onderaan stond de tekst uit Lucas 22:27: ‘Ik ben in jullie midden als iemand die dient.’

De uitspraak van Jezus over zijn missie, dat Hij gekomen was om het verlorene te zoeken en te redden (Luc. 19:10), was precies wat ik op dat moment nodig had. Als Jezus bereid was om de smerigste taak voor zijn leerlingen op zich te nemen (zoals het schoonmaken van de ongetwijfeld vieze voeten van zijn volgelingen, zie Joh. 13:1-17), dan kon ik best mijn zoon een glas water brengen zonder te gaan mopperen. Op dat moment bedacht ik dat de vraag van mijn gezin om hen te dienen niet slechts een verplichting was, maar ook een gelegenheid om voor hen het dienende hart van Jezus en zijn liefde te weerspiegelen. Wanneer iemand iets van ons vraagt, is dat een kans om weer ietsje meer te gaan lijken op Hem die zijn volgelingen diende door voor ons allemaal zijn leven te geven.

Heer, het is niet altijd gemakkelijk om anderen te dienen. Help ons om meer op U te gaan lijken. Maak ons er klaar voor om uw liefde te laten zien bij de vele kansen die we elke dag weer hebben om de mensen om ons heen te dienen.

Gods liefde voor ons geeft ons de kracht om anderen te dienen.

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org

maandag 8 januari 2018

MEDITATIE. Eén naam

Lezen: Filippenzen 2:5-11 | Lees de Bijbel in een jaar: Genesis 18-19 Matteüs 6:1-18

. . . opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde . . .—vers 10

Cleopatra, Galileo, Shakespeare, Elvis, Rembrandt. Zo bekend zijn deze mensen, dat ze maar één naam nodig hebben, en je weet precies over wie het gaat. Ze nemen hun onmiskenbare plek in de geschiedenis in dankzij dat wat ze waren en gedaan hebben. Maar er is nog een naam die mijlenver boven deze of welke andere namen ook staat!

Voordat de Zoon van God in onze wereld geboren werd, zei de engel tegen Maria en Jozef dat ze Hem Jezus moesten noemen, want ‘Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden’ (Mat. 1:21) en hij zal ‘Zoon van de Allerhoogste worden genoemd’ (Luc. 1:32). Niet dat Jezus kwam om wereldberoemd te worden. Hij kwam als dienaar om zichzelf te vernederen en aan een kruis te sterven, opdat ieder die Hem aanneemt vergeving zou krijgen en uit de macht van de zonde bevrijd zou worden.

Paulus de apostel schreef: ‘Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: “Jezus Christus is de Heer,” tot eer van God, de Vader’ (Fil. 2:9-11).

In tijden van grote vreugde en tijden van diepe ellende is er één naam waaraan we ons vastklampen: Jezus. Hij zal ons nooit verlaten, en zijn liefde zal nooit tekortschieten.

Jezus, de uwe is de naam boven alle namen, U bent onze Redder en Heer. We loven U en eren uw aanwezigheid en kracht in ons leven, vandaag en voor altijd.

Je acht Jezus niet hoog genoeg tot je Hem de hoogste van alle namen toekent.—Augustinus

Ons Dagelijks Brood | onsdagelijksbrood.org